Etkinlikler ve Branş Dersleri

Sanat Atölyesi

    Çocuklar; sanat eğitimi yoluyla kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayabilme, karar verebilme, sorumluluk alabilme, iletişim kurabilme, ekip halinde çalışabilme gibi yeterlikler elde ederler. Çocukların bu amaçlara uygun yetiştirilmesinde;


Yaratıcılıkları gelişir, gözlem becerileri gelişir, küçük kasları gelişir, yorum becerileri gelişir, meraklı bir ruha sahip olurlar.
 

Matematik Atölyesi

Bu atölyede çocuğun bilimsel düşünme,gözlem yapma ,neden-sonuç ilişkisi kurma,problem çözme becerilerininin desteklenmesi amaçlanır.Bunun için algı çalışmaları,dikkat ve bellek çalışmaları,kalem tutma ve el becerisini geliştirme çalışmaları,problem, çözme eşleştirme ,farklılıkları ayırt etme, parça-bütün-olay sıralaması,sıralama,sınıflandırma çalışmaları yapılmaktadır.Matematik,dünyamızı anlamayı,tanımayı ve öğrenmeyi içeren tüm zihinsel süreçleri kapsar.Matemetik denince aklımıza ilk gelen zekadır.Ayrıca algılama,kavram oluşturma,hatırlama,sembolleştirme,kategorileştirme,düşünce,problem çözme ve yaratma gibi zihinsel aktiviteleri içermesinden hareketle Yuvam Dragos Anaokulu tüm çocuklarımızın zeka ve zeka eğilimlerini keşfetmeleri ve eğilimleri en üst seviyelere çıkaracak aktivitelere yoğunlaşır.

Orff ve Ritim Atölyesi

Alman besteci Carl ORFF tarafından geliştirilen bu yöntem çocuğun ritim duygusunun ve yaratıcılığının gelişmesini hedefler. Ezgili-ezgisiz vurmalı çalgılar olan olan ORFF çalgıları küçük yaşta çocukların çalabileceği bir kolaylığa sahiptir. Bu nedenle okul öncesinde en çok tercih edilen ve kullanılan çalgılardır.Müzik,konuşma ve dans insanın kendini ifade etme araçlarıdır ve tüm çocukların içinde kendini sanatsal olarak ifade etme becerisi vardır. Müziği kalıtsal olgulardan ibaret olmaktan çıkarıp eğlenceli bir hale getirir ve aynı zamanda çocukların müziğe yatkınlığını arttırır.

Duyusal Oyun Atölyesi

  Duyusal oyun, çocuğunuzun duyu organlarını uyaran tüm aktiviteleri içerir. Dokunma, koku alma, tat alma, görme ve duyma. Duyusal aktiviteler ve duyusal masallar çocuklardaki keşfetme duyusunu harekete geçirir. Çocukların oynarken, yaratırken ve araştırırken her açıdan gelişmelerini sağlar. Duyularını uyarmak için zaman harcadıkça bilişsel, duyusal, fiziksel ve sosyal alanda gelişirler. Duyu atölyesinde çocukların keşfetme duyuları güçlenir, özgüven ve cesaret kazanırlar.

Duyu atölyesinin amacı, çocukların beş duyu organlarını kullanarak becerilerini geliştirmek, eğlenmelerini sağlarken öğrenmeyi içselleştirmek.

Yabancı Dil

  Okul öncesi dönemde çocuklara yabancı dil doğrudan değil, oyunla öğretilebilir. Böylece çocuk yabancı dille tabiî bir ortamda karşı karşıya gelir, duyarak, görerek ve bizzat yaşayarak öğrenir. Öğretmen, hareket, jest, mimik; uygun ipucu verme, resim ve şekillerle gösterme, şarkı söyleme karşılıklı konuşma gibi yolları kullanabilir. Yabancı dildeki sesleri duymaya alışan çocuklar bunları zamanla benimser. Öğretilen kelime ve cümlelerin çocukların günlük hayatından seçilmesi ilgiyi artırır. Çocuk hangi oyuncak ve nesnelerle oynuyorsa, onların İngilizce isimlerini de kolayca öğrenebilir. Oyun, çocuk için en iyi öğrenme yoludur.

Yaratıcı Drama

   Yaratıcı dramanın özünü “oyun” ve “canlandırma” oluşturur. Çocuğunuz; olay, olgu, yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır, yaratıcılık gücünü, farklı bakış açısını ve olayları değerlendirme olanaklarını keşfeder. Yaratıcı drama “tiyatro” değildir. Bir metin yoktur. Doğaçlama vardır.
 -İletişim Becerileri gelişir,
- Kendini İfade eden özgüveni yüksek birey olurlar,
- Sorumluluk Becerisi ve Ekip Çalışması içerisinde olurlar.
 

Kodlama ve Robotik

“Bu ülkedeki herkes programlamayı öğrenmeli, çünkü insana nasıl düşünmesi gerektiğini öğretiyor.”

Steve Jobs

Okul öncesi dönemde kodlamanın temeli olan algoritma mantığının öğrenilmesi çok önemlidir. Bilgisayar ya da robotların nasıl çalıştığını anlamak, bu cihazlara belli düzende belirli işlemleri yaptırmak için kodlama ve algoritmik düşünme becerisine ihtiyaç duyulmaktadır. Kodlama birçok mesleğin ihtiyaç duyduğu bir alan haline gelirken dünyada da okul öncesi müfredatlarında yer verilmeye başlanmıştır.

Erken yaşta kodlama ile tanışan çocukların akademik başarılarının artacağı vurgulanırken ilerleyen yaşlarda yaşıtlarına göre yazılım diline daha kolay adapte oldukları gözlemlenmiştir. Öğrencilerimiz kodlama ile algoritma mantığı, problem çözme, akıl yürütme, olaylar arası ilişkileri görebilme, yaratıcılık ve sistematik düşünmeyi geliştirici eğitim içerikleriyle erken yaşta tanışıyorlar.